Strona główna

Zielona Białołęka

 

 Forum dyskusyjne

 

 

AKCJA PROTESTACYJNA przeciwko zmianom Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy, które na Zielonej Białołęce, pomiędzy ulicą Głębocką i Ostródzką, mogą doprowadzić do:

umożliwienia budowy bloków o wysokości 20 metrów,

zmniejszenia powierzchni terenów publicznych, przeznaczonych na obiekty rekreacyjne i edukacyjne.

 

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (dalej SUiKZP), zgodnie z ustawą planowaniu przestrzennym, jest najważniejszym i podstawowym dokumentem planistycznym dla każdego miasta. Można rzec - to „konstytucja planistyczna”. Wszystkie nowe i zmieniane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (dalej mpzp) muszą być wykonywane zgodnie z wytycznymi SUiKZP dla danego obszaru. Nasza Zielona Białołęka, to tereny jeszcze w niezbyt dużym stopniu zabudowane ale też bardzo szybko rozwijające się. Obowiązujące w naszych okolicach mpzp zostały uchwalone już wiele lat temu. W związku z tym, w ostatnich latach tworzy się nowe mpzp oraz przystępuje się do częściowego lub całościowego zmieniania starych. Dlatego też tak ważne jest, aby zapisy SUiKZP były odpowiednio przygotowane.

 

Dlaczego właśnie teraz robimy akcję zbierania podpisów?

Jak można było przeczytać w powyższym artykule, proces zmiany SUiKZP trwa od 2008 roku. Od samego początku, na wszystkich etapach opiniowania, nasza rada dzielnicy stoi na stanowisku, że proponowane zmiany są niekorzystne dla Zielonej Białołęki. 25 sierpnia tego roku, podczas ostatniej sesji rady dzielnicy, mieliśmy chyba ostatnią już okazję na zaopiniowanie projektu tych zmian (uchwała nr LXII/274/10). Obecnie jesteśmy już na końcowym etapie prac. Najprawdopodobniej w październiku, finalna wersja zmian SUiKZP zostanie uchwalona przez Radę Miasta.

Wydaje się, że najlepszą metodą służąca przekonaniu władz „miasta” do naszych racji, będą wspólne działania rady dzielnicy wraz z mieszkańcami. Stąd pomysł akcji zbierania podpisów pod petycją. Być może część z Państwa uzna termin akcji za… hmmm… nienajlepszy, ale niestety nie było możliwości wyboru innego. Nie mogliśmy zacząć działań wcześniej, ponieważ dopiero w sierpniu dotarła do nas kolejna wersja dokumentacji. Za kilka miesięcy, dla odmiany będzie już za późno.

 

 

Zbieramy podpisy pod petycją do władz Warszawy. Zostanie ona złożona na ręce Prezydenta m.st. Warszawy oraz Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy. Kopia petycji zostanie też (w miarę możliwości) przekazana radnym miasta i instytucjom miejskim oraz mediom publicznym. Podpisy pod petycją zbieramy do 19 września.

 

Jak będą zbierane podpisy?

Cóż… Podpisy nie zbiorą się oczywiście same. Zapraszam więc wszystkich, którzy będą mieli trochę czasu do wzięcia udziału w akcji. To BARDZO WAŻNA sprawa dla nas wszystkich. Podpisy będą oczywiście zbierane na wszystkie możliwe sposoby:

·        każdy chętny samodzielnie wśród swoich sąsiadów (i trochę dalej także…),

·        w sklepach (planuję uzgodnić z kilkoma taką możliwość – adresy podam wkrótce),

·        w kościele po niedzielnych mszach (mam nadzieję, że dostaniemy na to zgodę),

·        i kilka innych sposobów, na które wpadniecie…

Dużo prościej będzie na terenach zorganizowanych osiedli mieszkaniowych (np. Derby lub Brzeziny). Za zgodą zarządów wspólnot, podpisy będą zbierane na listach znajdujących się w stróżówkach ochrony.

Wypełnione listy z zebranymi podpisami proszę przekazywać do mnie. Proszę o kontakt w celu umówienia spotkania.

 

 

DODATKOWO (poza akcją zbierania podpisów), zachęcam do samodzielnego wysyłania petycji drogą elektroniczną lub listowną:

 

Prezydent m.st Warszawy

Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz

pl. Bankowy 3/5, pok. 129, 00-950 Warszawa

e-mail: sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Pani Ewa Malinowska-Grupińska

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

e-mail: biurorady@um.warszawa.pl

 

 

Dokumenty akcji protestacyjnej

Druk petycji do władz m.st. Warszawy wraz z listą do zbierania podpisów (pdf)

Edytowalna wersja druku petycji do władz m.st. Warszawy do samodzielnego wysłania petycji (MS Word)

Plakat informującego o akcji protestacyjnej do powieszenia np. na drzwiach klatki schodowej bloku (pdf)

 

 

 

Dla dociekliwych - dokumenty związane ze zmianą SUiKZP m.st. Warszawy

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy (stan na 2006-10-10)

SUiKZP – fragment mapy Struktura funkcjonalno-przestrzenna wraz legendą (stan na 2006-10-10) – część, która nas najbardziej interesuje

 

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian SUiKZP (stan na 2010-08)

Załącznik do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian SUiKZP – NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT! (stan na 2010-08), w którym dokładnie opisano zakres zmian oraz dlaczego tych zmian chce się dokonać. Nas interesuje oczywiście zmiana nr 2 w obszarze nr 2, która jest opisana na stronach od nr 6 do nr 10. W naszej petycji piszemy, że te argumenty powołują się na fakty, które są niezgodne z rzeczywistością. Są to „informacje uzupełniające”, rozpoczynające się poniżej mapek, na stronie nr 9.

 

W petycji powołujemy się także na uchwały Rady Dzielnicy Białołęka. Dla każdego z poniższych dokumentów, byłem inicjatorem wpisania wniosków i opinii Rady na ten temat. W związku z tym, przygotowywałem także większość tekstu uchwał, dotyczącego obszarów leżących na Zielonej Białołęce.

Uchwały w sprawie zmian SUiKZP:

nr LXII/274/10 z 25 sierpnia 2010 r

nr N/LXI/271/10 z 15 czerwca 2010 r.

nr N/XXXVI/171/08 z 11 grudnia 2008 r.

Uchwała na temat obszaru pomiędzy osiedlami Derby i Brzeziny, w opinii na temat projektu mpzp rejonu węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej:

nr N/XVI/80/07 z 13 września 2007r.

 

 

 

Kilka słów tym, kto zajmuje się planowaniem przestrzennym w Warszawie

Jak wiadomo, Warszawa ma 2-poziomowy system sprawowania władzy. Od 2002 roku (tzw. „ustawa warszawska”), na górze jest Rada Miasta i Prezydent Miasta a poniżej Rada Dzielnicy i Burmistrz Dzielnicy. Z początku dzielnice nie miały praktycznie żadnych możliwości decyzyjnych. Od 2007 roku następuje stopniowe przekazywania im różnych kompetencji. Planowanie przestrzenne pozostawiono jednak w rękach „miasta”. Dzielnice są tylko organem wnioskującym i opiniującym w tym zakresie. Cóż… może to i dobrze. Unikamy w ten sposób bałaganu urbanistycznego w Warszawie, który mógłby się pojawić, gdyby każda dzielnica po swojemu zajmowała się planowanie przestrzennym. Moim zdaniem, dzielnice powinny mieć jednak większe możliwości współdecydowania (a nie tylko opiniowania) w tym zakresie. Uniknęlibyśmy wtedy takich sytuacji, jakie mamy teraz.

W Urzędzie Miasta Warszawy jest wyspecjalizowana „komórka”, która zajmuje się planowanie przestrzennym. Jest to Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (dalej BAiPP) z siedzibą w PKiN. Proces tworzenie i zmieniania mpzp oraz SUiKZP wygląda w skrócie następująco:

1.      Całość odbywa się zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym.

2.      Rada Miasta uchwala tworzenie nowego lub zmienianie obecnie obowiązującego planu,

3.      Rady Dzielnic i inne instytucje oraz mieszkańcy przygotowują wnioski do projektu planu,

4.      BAiPP przygotowuje (samodzielnie lub zleca zewnętrznej firmie) projekt planu,

5.      Rady Dzielnic i inne instytucje opiniują projekt.

6.      Następuje tzw. „wyłożenie publiczne” planu dla mieszkańców, w którym mogą opiniować projekt

7.      BAiPP koryguje (lub nie) projekt planu po otrzymaniu opinii.

8.      punkty 5 do 7 mogą się powtarzać nawet kilka razy

9.      Rada Miasta uchwala plan.

Całość trwa zazwyczaj od 2 do 4 lat.

 

 

 

I to chyba by było na tyle…

Jeżeli ktoś będzie miał pytania lub będzie potrzebował większej ilości informacji, to proszę o kontakt bezpośredni, telefonicznie bądź mailowo. Można też zadać pytania na kilku forach internetowych (w najbliższym czasie będę starał się być przynajmniej raz dziennie), w wątkach, które stworzyłem na temat zmian Studium.

 

 

 

KONTAKT: Waldemar Roszak, radny dzielnicy Białołęka

e-mail: waldek(at)roszak.eu, tel. komórkowy: 0790-014066, www.roszak.eu