Strona główna

Zielona Białołęka

 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Brzeziny Ia

 

Uchwała Rady Gminy Warszawa Białołęka z 4 września 2002 r. (tutaj pełny tekst uchwały)

 

Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają:

·        od zachodu: tereny pomiędzy ul. Ostródzką a Rowem Brzezińskim,

·        od południa: północna linia rozgraniczająca Trasy Toruńskiej,

·        od wschodu: wschodnia linia brzegowa Rowu Brzezińskiego oraz Rowu z Lewandowa,

·        od północy: południowa linia rozgraniczająca STAREJ WERSJI (JUŻ NIEAKTUALNEJ) projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej.

 

Najważniejsze informacje do poniższej mapy, która jest załącznikiem do uchwały:

 

Obszar mieszkaniowy M

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o zróżnicowanej intensywności, usługi nieuciążliwe.

Wysokość zabudowy: dla budynków jednorodzinnych do 2,5 kondygnacji

Minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej.

Minimalna wielkość działki (bez pełnego uzbrojenia): 500m2 dla jednego budynku jednorodzinnego lub 250m2 dla połowy bliźniaka i 180m2 dla budynku szeregowego.

 

Jeżeli ktoś będzie miał pytania dotyczące tego MPZP, to proszę zadawać je na Forum Zielonej Białołęki lub proszę o kontakt bezpośredni ze mną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

(UWAGA! Poniższa mapa, to bardzo duży plik graficzny (ponad 2MB), który może wczytywać się dość długo. PROSZĘ CIERPLIWIE CZEKAĆ…)

 

KONTAKT: Waldek Roszak, e-mail: waldek(at)roszak.eu, tel. komórkowy: 0790-014066