Strona główna

Zielona Białołęka

 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu obszaru X-71 – część I

 

Uchwała Rady Gminy Warszawa Białołęka z 25 maja 2001 r. (tutaj pełny tekst uchwały)

 

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 650ha, którego granice wyznaczają:

·        od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Płochocińskiej,

·        od południa: północna linia rozgraniczająca projektowanej Trasy Mostu Północnego,

·        od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej oraz zachodnia linia rozgraniczająca ul. Ruskowy Bród,

·        od północy: północna granica m.st. Warszawy z gminą Nieporęt oraz granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mochtyńska – Kobiałka.

 

Najważniejsze informacje do poniższej mapy, która jest załącznikiem do uchwały:

 

Obszar mieszkaniowy M

Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna niska wraz z usługami z zakresu: handlu, usług bytowych i publicznych

Wysokość zabudowy: dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych do 12m od poziomu terenu (do 3,5 kondygnacji), dla budynków jednorodzinnych do 2,5 kondygnacji, dla obiektów usługowych do 3 kondygnacji.

Minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej.

Minimalna wielkość działki (bez pełnego uzbrojenia): 1000m2 dla jednego budynku jednorodzinnego lub 800m2 dla połowy bliźniaka.

 

Obszar mieszkaniowo-usługowy MU

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niska, nieuciążliwe usługi z zakresu: administracji, handlu i usług bytowych oraz rzemiosła.

Wysokość zabudowy: dla obiektów usługowych i mieszkaniowych wielorodzinnych do 12m od poziomu terenu, dla budynków jednorodzinnych do 2,5 kondygnacji.

Minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej.

Minimalna wielkość działki (bez pełnego uzbrojenia): 800m2 dla jednego budynku jednorodzinnego lub 600m2 dla połowy bliźniaka.

 

Jeżeli ktoś będzie miał pytania dotyczące tego MPZP, to proszę zadawać je na Forum Zielonej Białołęki, w wątku a temat tego planu lub proszę o kontakt bezpośredni ze mną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

(UWAGA! Poniższa mapa, to bardzo duży plik graficzny (ponad 2MB), który może wczytywać się dość długo. PROSZĘ CIERPLIWIE CZEKAĆ…)

 

KONTAKT: Waldek Roszak, e-mail: waldek(at)roszak.eu, tel. komórkowy: 0790-014066