Strona główna

Zielona Białołęka

 

 

PROJEKT Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Brzezin

 

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 171 ha, którego granice wyznaczają:

·        od zachodu: Kanał Bródnowski,

·        od południa: Trasa Toruńska,

·        od wschodu: Rów Brzeziński,

·        od północy: okolice ul.Twórczej i Juranda ze Spychowa.

 

Dokumenty PROJEKTU MPZP rejonu Brzezin do ściągnięcia (całość ok. 280MB!):

MPZP - mapa cz/b (jpg, 14 MB)

MPZP - mapa cz/b (pdf, 59 MB)

MPZP - mapa kolorowa (jak niżej) (jpg, 14 MB)

MPZP - mapa kolorowa (jak niżej) (pdf, 80 MB)

MPZP - tekst (pdf, 300 KB)

Prognoza środowiskowa - mapa (jpg, 15 MB)

Prognoza środowiskowa - mapa (pdf, 102 MB)

Prognoza środowiskowa - tekst (pdf, 700 KB)

 

 

Najważniejsze informacje do poniższej mapy, która jest głównym załącznikiem do MPZP

 

Obszar mieszkaniowy MN/MW

Zabudowa jednorodzinna i WIELORODZINNA, usługi nieuciążliwe

Wysokość zabudowy do 12m od poziomu terenu.

Minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej.

 

Obszar mieszkaniowy MN

Zabudowa jednorodzinna.

Wysokość zabudowy do 12m od poziomu terenu.

Minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej.

Minimalna wielkość działki: 800m2 dla jednego budynku jednorodzinnego, 500m2 dla połowy bliźniaka i 250m2 dla zabudowy szeregowej.

 

 

Jeżeli ktoś będzie miał pytania dotyczące tego MPZP, to proszę zadawać je na Forum Zielonej Białołęki, w wątku na temat tego planu lub proszę o kontakt bezpośredni ze mną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

(UWAGA! Poniższa mapa, to bardzo duży plik graficzny (ponad 2MB), który może wczytywać się dość długo. PROSZĘ CIERPLIWIE CZEKAĆ…)

 

KONTAKT: Waldek Roszak, e-mail: waldek(at)roszak.eu, tel. komórkowy: 0790-014066